Willemskaai houdt van alle generaties (en vice versa)

Ken je het concept ‘intergenerationeel samenwonen’? Daarbij streef je bewust naar een mix van bewoners uit verschillende leeftijdsgroepen. Meer nog, je brengt mensen samen over de grenzen van salaris, gezinstype of roots heen, waardoor er een bijzondere dynamiek ontstaat. Binnen Willemskaai geven we op deze manier het authentieke gemeenschapsgevoel van de vroegere dorpen een eigentijdse invulling. Dat versterkt de sociale cohesie en leidt tot vijf concrete voordelen voor inwoners.

De voordelen van intergenerationeel samenwonen? De een houdt de ander jong, terwijl de levenservaring van de ander voor extra inzicht zorgt.

1. Wederzijds begrip en minder vooroordelen

Recent onderzoek toont aan dat contacten tussen ouderen en jongeren - zelfs tussen grootouders en kleinkinderen - niet meer vanzelfsprekend zijn. En zoals de Romeinen al wisten: onbekend is onbemind. Dus is het dringend tijd om werk te maken van intergenerationeel samenwonen. Want voor personen waarmee je in ’t geheel niet vertrouwd bent, kunnen geen gevoelens van sympathie of liefde bestaan. Gelukkig geldt het tegendeel ook: als je elkaar echt leert kennen, groeit de wederzijdse waardering. En bovendien ben je dan meteen verlost van de ongenuanceerde of onterechte vooroordelen over elkaar.

2. Helpende hand in de buurt dankzij intergenerationeel samenwonen

Jongelingen in de kracht van hun leven dragen zware lasten zonder verpinken de trap op. Maar voor mensen bij wie de jaren hun lichamelijke tol eisen, vormt een volle boodschappentas al een serieuze uitdaging. In zo’n geval is de helpende hand van een jong veulen een welgekomen verlichting. En in ruil kan de doorgewinterde buur zijn of haar levenservaring benutten om een oogje in het zeil te houden als oppas. Zo biedt intergenerationeel samenwonen een praktische oplossing naast de deur.

3. Ruimere blik op de wereld

Contact tussen de generaties komt alle leeftijdsgroepen ten goede en daarmee dus ook de volledige samenleving. Zo kunnen jongeren nieuwe tendensen uitleggen aan de oudere generatie. En tegelijk helpt de bergen levenservaring van de iets oudere buren om bepaalde voorvallen in je jonge leven te relativeren. Als je er samen vanuit een nieuw perspectief naar kijkt, verlies je minder energie aan overbodig gepieker. Het onderlinge contact creëert zo een stabiele en geïntegreerde samenleving voor alle leeftijden.

4. Minder eenzaamheid door intergenerationeel samenwonen

We waren nog nooit met zoveel. Maar toch loert eenzaamheid overal om de hoek. En dat is heus niet alleen het geval tijdens een corona-lockdown ... Als verschillende generaties elkaar wederzijds respecteren en onderling waarderen, is het gemakkelijker om bruggen te bouwen. Dergelijk persoonlijk contact helpt om het probleem van eenzaamheid efficiënt en duurzaam op te lossen.

5. Eerder en langer zelfstandig wonen

Intergenerationeel samenwonen maakt het enerzijds mogelijk om sneller op je eigen benen te gaan staan: je weet je omringd met vertrouwenspersonen die je helpen om persoonlijke uitdagingen aan te pakken. Tegelijk kan je ook langer zelfstandig blijven wonen. Want met al die jongeren in de buurt, kan je snel hulp vragen als je die nodig hebt. Die wederzijdse aandacht werkt in beide richtingen. Tegelijk grijpt ze terug naar tradities die eeuwenlang de standaard waren: op de uit de kluiten gewassen landbouwbedrijven van vroeger - of in de pittoreske dorpskernen - hield je het welzijn van de ander mee in de gaten. Zo kwam (en kom) je er als groep sterker uit.

Kies bewust voor intergenerationeel samenwonen

> Vind jouw ideale appartement binnen Willemskaai